Работно облекло

Блог

Стерилните стаи, какво трябва да знаем за тях
24 Април 2019

Стерилните стаи се използват в много предприятия. Tя е контролирана стая, чиста от всякакви замърсители. Обикновено се използва в производството на продукти, или за изпитване на лабораторни процедури. Целта на тези чисти помещения е да се контролира концентрацията на частици във въздуха до определена граница.

Контрола на замърсяването се свежда до контролиране на общата среда в стаята. Температурата, въздушния поток, херметичността, влажността и филтрацията трябва да бъдат внимателно проследявани.

Чистата и добре поддържана стерилна стая не е достатъчна сама по себе си. Необходимо е паралелно с нея да се използват специални работни облекла, подходящи за нея. Те са от материи които не позволяват полепването на замърсители като кожни клетки, телесни мазнини, коса и други.

Фея ЕООД като производител на работни облекла с повече от 20 години в бранша има капацитета и познанията да изпълни такава поръчка за своите клиенти. Нашите продукти са с добро качество на достъпна цена.

За повече информация относно подходящите модели работно облекло за стерилни помещения можете да се свържете с нас на 0888 44 77 90