Работно облекло

Блог

HACCP и работното облекло
24 Април 2019

3 неща, с които трябва да се съобразите

Потребителите имат оправдано високи очаквания, когато става въпрос за безопасността на храните. Качеството, хигиената и безопасността в хранително-вкусовото производство зависят от много фактори, един от които е работното облекло.

За да се гарантират качеството на продуктите си, компаниите се обръщат към системата за анализ на опасностите, критична контролна точка (HACCP), за да идентифицират потенциалните рискове в процеса на обработка на храните. Като продукт на програма на САЩ, HACCP е гарантирал целостта на доставките и качественото производство на храни, в продължение на десетилетия и една от най-основните му разпоредби включва работното облекло, което хранителните производители носят ежедневно. Ако оперирате в тази сфера, то бихме казали, че е задължително да се запознаете се със списъка на заивисимости на работното облекло спрямо храните:

# 1 HACCP работно облекло - отбрана срещу замърсяване

  • Що се отнася до безопасността на храните, нищо не е по-важно, от това да се гарантира, че служителите носят HACCP работно облекло по време на производствения процес. Точно както мръсните ръце могат да доведат до замърсяване, мръсното или неправилно облекло може да застраши доставката, производството и сервиза на храна, което, от своя страна да доведе до не един сериозен проблем. Поради тази причина, компаниите изследват стриктно производстввения процес и провеждат многократен риск мениджмънт, за да подсигурят спазването на изискванията на НАССР.

# 2 Джобовете понякога се оказват опасни

  • Питали ли сте се защо работното облекло по HACCP е без джобове над талията? Причината е проста: микроорганизмите могат да се хванат за отворите. Същото важи и за елементи като косми и власинки. С просто движение, работникът може да прехвърли вредните бактерии върху храната, с която работи. Предвид рисковете, важно е да се произвежда и въвежда работно облекло без външни, рискови джобове.

# 3 Грижата за униформата е от изключителна важност

  • За да се намалят рисковете, фирмите/служителите трябва да почистват униформите си след всяка смяна, с един и същ препарат. Във връзка с това, на всеки служител трябва да бъде осигурено поне още едно, резервно, работно облекло. Важно изискване, също така е работодателите и мениджърите да не позволяват на работниците да носят работното си облекло извън зоната за преработка на храни, за да предотвратят внасянето на бактерии и замърсители от външната околна среда.

Заедно с дезинфекцираната среда, чистото работно облекло представлява първа линия на защита срещу хранителни патогени и кръстосано замърсени ядивни продукти. Гарантирането, че всеки служител носи подходящо работно облекло през цялото време, е една от най-важните стъпки, които компаниите за хранителни продукти могат да предприемат, за да гарантират, че храната, която ядем, е безопасна и здравословна.