Работно облекло

Блог

Лични предпазни средства при риск в работната среда
24 Април 2019

Работодателите са длъжни да осигурят използването на лични предпазни средства за своите служители на работното място, ако сферата на дейност го изисква. Това важи с двойна сила, ако средата, в която се работи, е опасна или вредна. Какво се разбира под „лични предпазни средства“? Това е оборудване, чиято цел е да предпази потребителя от рискове за здравето и безопасността на работното място. То може да включва елементи като предпазни каски, ръкавици, предпазни очила, дрехи с висока видимост, обувки за безопасност и обезопасителни колани и други подобни. Също така включва и респираторна защитна екипировка за места, където е наложително.

Важността от използване на личните предпазни средства в работна среда Осигуряването на безопасното работно място включва предоставяне на инструкции, процедури, редовни обучение и надзор, които да насърчават хората да работят безопасно и отговорно.

Дори когато са приложени механизми за контрол и безопасна система на работа, някои опасности могат да останат и сериозно да засегнат следните части на тялото:

  • белите дробове, напр. от дишане в заразен въздух;
  • главата и краката, например от падащи материали;
  • очите, например от летящи частици или пръски от корозивни течности;
  • кожата, например от контакт с корозивни материали;
  • тялото, например от крайности на топлина или студ.

В тези случаи е необходимо използването на лични предпазни средства, които ще намалят потенциалния риск при работен инцидент. Съвети при избора на лични предпазни средства Когато избираме предпазните средства по време на работа, важно е да имаме предвид следните неща:

  • избирайте продукти, които са одобрени за употреба в дадената среда;
  • личните предпазни средства трябва да са по мярка на потребителя им;
  • ако е необходимо, комбинирането на няколко предпазни елемента, нека е ясно, че не си пречат взаимно;
  • обучете служителите си как да поставят и отстраняват различните елементи безопасно.

Ако имате каквито и да е съмнения или въпроси, обърнете се към вашия доставчик. Ако нямате такъв – Фея ЕООД е на ваше разположение. Като дългогодишен професионалист в областта на производството на работно облекло и продажбата на лични предпазни средства, Фея ЕООД ще се съобрази със специфичните нужди на вашия бизнес и ще предложи най-доброто на пазара.

Обадете се и поръчайте още сега (тел.088 844 7790). Очакваме Ви!