Работно облекло

Блог

Специфики на работното облекло за химическата индустрия
22 Февруари 2019

Работните облекла имат много очевидни физически ползи. Каските, носени на строителни обекти, могат да предотвратят множество злополуки и травми от падащи предмети и удари. Светлоотразителното облекло ви прави по-малко уязвими от крайпътни злополуки. А работните обувки с допълнителна защита биват все по-често избирани от съвестните работници.

Въпреки това, когато работите с химикали, заплахата е различна, но също толкова сериозна - ако не и повече. Огромен е броят опасни вещества, които биват използвани в строителството, производството и много други индустрии. При работа с опасни химикали е от съществено значение да сте адекватно защитени от разсипване, контакт с кожата и дрехите или вдишване. Неподходящото работното облекло и недостатъчната защита могат бързо да доведат до наранявания, хронични здравословни проблеми и дори смърт.

Какво трябва да знаете?

Работното облекло, подходящо за химическата индустрия по никакъв начин не замества неадекватните методи за контрол и безопасност при работа. Първата и най-важна стъпка винаги е превенция. Също така си струва да разберете, че трайността на облеклата е много важна. Няма материал за ръкавици, който може да остане неподатлив на определени химикали завинаги. Униформите и личните предпазни средства се износват с времето. Покритията се изтриват. Затова е изключително важно да се грижите за тях, като ги почиствате адекватно и ги заменяте при необходимост. Необходимо е да внимавате за специфичната информация за безопасност и дълготрайност по отношение на употребата на облеклата. Тя е ясно посочена на самите продукти. Ако не сте сигурни дали продуктът е подходящ за Вашата дейност можете да се свържете с нас на 0888 44 77 90 за да Ви консултираме.

Важно е да се информирате относно скоростта на проникване и разграждане на материала, от който е произведено работното облекло. Скоростта на проникване е скоростта, с която дадено вещество може да се движи през материалът. Колкото по-висок е процентът, толкова по-бърз е процесът и облеклото ви излага на толкова по-голям риск. Разграждането се отнася до физическото влошаване на материала поради контакт с химикали. В най-лошия случай, крайното разграждане води до пълно разтваряне на материалите.

Изборът на подходящите материали, както може да разберете и от предходното твърдение, е в основата на добрата защита. В идеалния случай трябва да разберете понятията и използванията на процентите на проникване и да приложите това при инструкциите на производителите. Това трябва да се случи на етап - оценка на риска.

В зависимост от рисковите фактори, трябва да се използват материали като тежка гума, неопрен, PTF, за да защитите кожата си. Разбира се в частни случаи са необходими и различни лични предпазни средства като допълнение към униформата. Това могат да бъдат предпазни очила или маски, ако има риск от задушаване или увреждане на очите.

Важно е да знаете как правилно да използвате и поставяте ЛПС. Употребата на ЛПС трябва да бъде правилно наложено и контролирано, като оборудването редовно се проверява за признаци на повреда и износване.

Добрите практики могат да спасят животи и да намалят риска от сериозни наранявания. Потърсете експертите на Фея ЕООД за да обсъдим нуждите на Вашия бизнес.